ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POWERBANKÓW WYPOSAŻONYCH W PANEL SOLARNY, PARAMETRY: WYPOSAŻONY W PANEL SŁONECZNY, 2 PORTY DO ŁADOWANIA USB

Przedmiotem zamówienia  jest  rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie maszyn w celu zwiększenia produkcji do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miejscowości Kania.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „Opis zadania" – Załącznik nr 4 do ZO.

Zakup jest realizowany w ramach operacji w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00098-6523.2-SW1610125/18

Oferty należy składać w terminie do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15.30, pocztą bądź osobiście na adres: Kania 1A 76-010 Polanów

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PÓŁAUTOMATU DO FOLII STRETCH, PARAMETRY: NAWIJANIE NA GILZY O ŚREDNICACH OD FI57 DO FI70 MIN. 3,4 KG

Przedmiotem zamówienia jest rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie maszyn w celu zwiększenia produkcji do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miejscowości Kania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „Opis zadania” – Załącznik nr 4 do ZO.

Zakup jest realizowany w ramach operacji w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00098-6523.2-SW1610125/18

Oferty należy składać w terminie do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15.30, pocztą bądź osobiście na adres: Kania 1A 76-010 Polanów

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ELEKTRYCZNEGO WÓZKA WIDŁOWEGO PARAMETRY: WÓZEK ELEKTRYCZNY, UDŹWIG NOMINALNY 2000KG, WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA MIN. 3300MM

Przedmiotem zamówienia jest rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie maszyn w celu zwiększenia produkcji do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miejscowości Kania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „Opis zadania” – Załącznik nr 4 do ZO.

Zakup jest realizowany w ramach operacji w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00098-6523.2-SW1610125/18

Oferty należy składać w terminie do 4 grudnia 2019 r. do godziny 15.30, pocztą bądź osobiście na adres: Kania 1A 76-010 Polanów